Til Forsiden

Persondatapolitik & cookies

OPLYSNINGER

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at
kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte
oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail, telefon eller SMS med
informationer om din ordre.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid
sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret
om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

OPBEVARING

Personoplysningerne registreres hos sushi2500 v. Lindegaard ApS og
opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor
handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset
adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for
altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder
som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler
via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig
adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor
du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering
af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os
retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af
personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret”
nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på
websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret, da alle transaktioner, følsomme
data og kreditkort oplysninger bliver opbevaret krypteret hos vores udbyder
af betaling.

HVEM HAR ADGANG

Direktøren og CTO Michael Fosgaard for sushi2500 v. Lindegaard ApS har
adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på www.sushi2500.dk er CTO Michael Fosgaard.

INDSIGELSE & INDSIGT

Som registreret hos sushi2500 v. Lindegaard ApS har du altid ret til at gøre
indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke
oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller
vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse
hermed skal rettes til sushi2500 v. Lindegaard ApS via e-mail
kontakt@sushi2500.dk

 

KLAGE

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Michael Fosgaard

på michael@sushi2500.dk
Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante
nævn på området på http://www.hrt-ankenaevn.dk/
Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme,
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
kontakt@hrt-ankenaevn.dk, +45 35 36 51 21,
såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr.
Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

TVIST

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR

Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital
platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser
inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske
virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser
sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med
hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til
f.eks. en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes
af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager
således klagen på deres modersmål.
EU’s OnlineDisputeResolution:
Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger,
kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med
os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

COOKIES

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for
at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller
ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse
cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der
kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På www.sushi2500.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at
optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan
blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

– OPDATERET JANUAR 2018