Privatlivspolitik & cookies

OPDATERET PRIVATLIVSPOLITIK – GDPR 22.08.2022

Sushi2500 værner altid om de data som vi modtager fra, registrerer om og håndterer for vores kunder.
Det er en tillidssag, som vi som ansvarlig forretning ønsker skal afspejle vores image og troværdighed.
Derfor går vi meget op i databeskyttelse, sikkerheden og brugen af information.
Skulle der være spørgsmål eller ønsker du kontakt, så kan du finde os her:

  • Sushi2500 v. Lindegaard ApS
  • Langebjergvænget 6a.1, 4000 Roskilde
  • Email: kontakt@sushi2500.dk
  • Web: www.sushi2500.dk/kontakt
  • Tlf: 4498 2500 (i butikkernes åbningstid)

 

OPLYSNINGER (Formål og retsgrundlag)

Sushi2500 optager alle telefonsamtaler med henblik på dokumentation af aftaler, ændringer mm, som sikrer både kunden og virksomheden.
Sushi2500 optager undtagelsesvis samtaler med henblik på træning af service og kvalitet internt i virksomheden.
Alle samtaler underligger gældende regler fra datatilsynet og slettes løbende periodisk.
Indsigelser og sletning beskrives herunder i næste afsnit.

For at du kan indgå en aftale/bestillingsordre med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere en vare til dig eller skræddersy markedsføringen i form af nyhedsbreve eller på de sociale medier.
Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail, telefon eller SMS med informationer om din ordre, eller pr. nyhedsbrev og social medier.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.
Vores databehandlere har en databehandleraftale med os.

OPBEVARING

Personoplysningerne registreres hos sushi2500 v. Lindegaard ApS og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter.
Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger.
Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.
Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger.
Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.
Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer kundeoplysninger på beskyttede enheder, og i kontrollerede miljøer.
Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret, da alle transaktioner, følsomme data og kreditkort oplysninger bliver opbevaret krypteret hos vores udbyder af betaling.

HVEM HAR ADGANG

Direktøren og DPO Michael Fosgaard for sushi2500 v. Lindegaard ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på www.sushi2500.dk er DPO Michael Fosgaard.
Sushi2500 har samarbejdspartnere som er databehandlere og her er der selvfølgelig en databehandleraftale, der sikrer kundernes data.

INDSIGELSE, INDSIGT,  SLETNING, BEGRÆNSNING, PORTABILITET, SAMTYKKE

Som registreret hos sushi2500 v. Lindegaard ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne.
Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig.
Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Den nye datalov pr 25/5-2018 giver også ret til portabilitet og tilbagetrækning af samtykke.
Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven.
Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til sushi2500 v. Lindegaard ApS via e-mail: kontakt@sushi2500.dk

 

KLAGE

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til DPO Michael Fosgaard på klage@sushi2500.dk
Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området på http://www.hrt-ankenaevn.dk/
Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C,  kontakt@hrt-ankenaevn.dk, +45 35 36 51 21, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig.
Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.
Datatilsynets informationen herom kan findes på www.datatilsynet.dk
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

TVIST

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR

Pr. 15. februar 2016 fik europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR.
ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen.
Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks. en italiensk virksomhed der er handlet med.
Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.
EU’s OnlineDisputeResolution:
Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først; http://ec.europa.eu/consumers/odr/

COOKIES

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den.
Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen.
Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På www.sushi2500.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan
blive forbedret.
En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

– OPDATERET NOVEMBER 2023